IOF - International Osteoporosis Foundation

Left Navigation
Member Societies List of Member Societies Member News Committee of National Societies How to Join  
Top Navigation Homepage Search Sitemap Contact IOF Members Only

Slovene Osteoporosis Patient Society

Razkrita skrivnost tihe ubijalke

Osteoporoza je ena najbolj razsirjenih kronicnih bolezni, ki napada tudi moske, ceprav je vecina bolnic zensk v obdobju po menopavzi.
V drzavah Evropske unije zaradi osteoporoze kar 400.000 zensk vsako leto utrpi zlom kolka, v naslednjih 50. letih jih bo v istih drzavah ze vec kot milijon. Kljub temu pa je bolezen zelo zapostavljena, ni diagnosticirana, se manj zdravljena. Vecinoma se prebivalci posameznih drzav kjerkoli po svetu ne zavedajo resnosti te bolezni, ceprav je dejstvo, da bo ena od treh zensk v pomenopavzalnem obdobju zbolela za osteoporozo.
Vec kot 80 odstotkov zensk sploh ne verjame, da so tudi same izpostavljene tveganju in te moznosti ne jemlje resno. V Evropi pa je ze zdaj 75 milijonov bolnikov z osteoporozo. Kar 20 odstotkov bolnikov je moskega spola in tretjina vseh zlomov kolkov je pri moskih.
V letu 1999 je zdravljenje zlomov, do katerih je prislo zaradi osteoporoze, Evropo in ZDA skupaj stalo 27 milijard dolarjev. Podatki pa kazejo, da je bila osteoporoza vecinoma ugotovljena sele po prvem zlomu. Huje, celo bolniki, ki so utrpeli prvi zlom, ne gredo oziroma jih zdravniki ne posljejo na preiskavo kostne gostote, da bi ugotovili bolezen in dobili zdravila. V drzavah kot so Belgija, Nemcija, Nizozemska, Spanija in Svica se za osteoporozo zdravi med 10 in 20 odstotkov bolnic, v drugih evropskih drzavah pa celo manj kot 10 odstotkov.
Samo ena sestina bolnikov (podatki so iz Francije), ki so utrpeli prvi zlom, dobiva zdravila- bisfosfonate, ki so zelo ucinkovita. Na Danskem jih od 400.000 ta zdravila dobiva le 16.000 bolnikov ali komaj 4 odstotki.
Najhujse posledice zlomov zaradi osteoporoze so: bolecine, omejenost gibanja, zmanjsana kakovost zivljenja, povecana odvisnost od drugih in prezgodnje umiranje. Financne posledice za bolnika tu niso upostevane. Kar 20 odstotkov bolnic, ki si zaradi osteoporoze zlomijo kolk, umre v letu dni po zlomu. Leta 1998 so stroski zdravljenja v bolnisnicah (zaradi osteoporoze) v Evropi znasali 3,5 milijarde evrov. V naslednjih petdesetih letih se bo to stevilo podvojilo.
Najbolj pogost je zlom kolka, ki pa je tudi najvecje financno breme. Po zlomu je najveckrat potrebna vstavitev umetnega kolka. Na Svedskem stane zdravljenje zloma kolka povprecno 26.000 dolarjev, od tega je 6000 dolarjev za bolnisnicno zdravljenje, 12.000 dolarjev za rehabilitacijo in 8.000 dolarjev za pomoc negovalcev.
V Veliki Britaniji so leta 1998 s posebno studijo ugotovili, da je zlom kolka najdrazji zlom in stane okrog 12.000 funtov (vec kot 4 milijone tolarjev!), medtem ko je treba za zdravljenje zloma zapestja placati "le" 500 funtov. V Belgiji so nekoliko cenejsi: zdravljenje zloma kolka stane 8.200 evrov za bolnisnico in pozneje se 700 evrov za rehabilitacijo. Stroski zdravljenja zlomov zaradi osteoporoze so enaki ali vecji od zdravljenja kronicne obstruktivne bolezni pljuc, mozganske kapi, miokardnega infarkta in raka na dojki.

Paradoks, imenovan osteoporoza

Avstralci so, zavedajoc se resnosti tega problema, lani naredili posebno raziskavo o bremenu, ki ga predstavljajo posledice neugotovljene in nezdravljene osteoporoze. Dokument, ki je nastal kot rezultat te raziskave, se imenuje White Paper in je sprozil hude reakcije. Vecinoma take, da je drzava sprejela strategijo obravnavanja te bolezni.
V Avstraliji je imelo leta 2001 osteoporozo 2 milijona prebivalcev, od tega tri cetrtine zensk. Po napovedih (ce se ne bi nic spremenilo) naj bi jih bilo do leta 2021 ze 3 milijone. Vsake tri minute in pol si en prebivalec zaradi osteoporoze zlomi kost. Zdravljenje teh zlomov letno stane okrog milijardo evrov. Za zdravljenje zlomov odstejejo 1,2 bruto druzbenega proizvoda. Zdravljenje je drazje od zdravljenja sladkorne bolezni in astme, ki sta na prednostnem programu avstralske zdravstvene politike. Osteoporoza vzame 25.000 let zdravega zivljenja skupaj, kar je vec kot parkinsonova bolezen, aids, revmatoidni artritis ali rak maternicnega vratu.
In vendar je zoper to bolezen na razpolago prakticno vse: od zascite (program prehrane, uzivanje kalcija in vitamina D, gibanje) do zdravljenja z ucinkovitimi (bisfosfonati) zdravili.
Za direktne stroske zdravljenja morajo Avstralci odsteti 1,03 milijarde evrov letno. Od tega gre na racun zdravljenja v bolnisnicah 531 milijonov evrov, za negovalne domove (nekaj takega kot so pri nas domovi za starejse ljudi) 194 milijonov evrov, za zdravstvene storitve 121 milijonov evrov, za terapevte pri rehabilitaciji 60 milijonov evrov, za zdravila 68 milijonov evrov in za raziskave 56 milijonov evrov. Indirektni stroski (zgodnja upokojitev, izguba denarja, izguba davka, bolniski stalezi, prostovoljci v okviru javnih del, predelave stanovanj in razne naprave za olajsanje gibanja) pa znesejo kar 3,09 milijarde evrov, skupaj torej 4,12 milijarde evrov.
Indirektni stroski so torej visji od direktnih. Leta 2001 so imeli v Avstraliji 162.344 bolniskih zaradi osteoporoze, vsaka je trajala povprecno 2,9 dneva. Drzava je bila zato ob 623 milijonov evrov davka.
Evropa in ZDA sta z Avstraliji zelo primerljivi. Evropa je zaradi teh podatkov sprejela priporocila direkcije za zdravstveno varstvo pri EU. Prvo priporocilo pravi, naj clanice osteoporozo uvrstijo med prednostne bolezni, ki jih je treba pravocasno diagnosticirati in zdraviti, da naj organizirajo podatkovno bazo o pogostosti obolenja in zlomov, nacrt za preprecevanje in strategijo za zdravljenje, ozavescajo naj prebivalstvo, ki naj mu svetujejo o zascti pred to boleznijo, sestavijo naj navodila za standardno zdravljenje z ucinkovitimi zdravili, poskrbijo za dostopnost merjenja kostne gostote, podpirajo naj drustva bolnikov in skrbijo za njihovo promocijo in izboljsajo preventivo do skrajne mozne meje.
Ta navodila so do zdaj dosledno upostevali v Veliki Britaniji, kjer letno za zdravljenje zlomov kolkov odstejejo 1,7 milijarde funtov. V ZDA so prav tako pripravili strategijo za boj proti osteoporozi (za zdravljenje zlomov placajo 13,8 milijarde dolarjev). Svetovna zdravstvena organizacija pa je boj proti osteoporozi uvrstila med prednostne naloge v skrbi za zdravje clovestva.

MILKA KRAPEZ

23.11.2002


Back to Society News


Homepage | Search | Sitemap | Contact IOF | Members Only

© 2003 International Osteoporosis Foundation:
About IOF | Legal Disclaimer